Favia Viaggi - Κυνηγώντας στην Βουλγαρία και στο εξωτερικό

Μενού

Υπηρεσίες. Μέθοδος της προσφοράς. Τιμές.

H Favia Trading ΕΠΕ έχει την επιμέλεια υπηρεσιών κυνηγιού. Οργανώνουμε για τους πελάτες μας ταξίδια στην Βουλγαρία και το Εξωτερικό με σκοπό το κυνήγι.


Προς το παρόν η Favia Trading ΕΠΕ προσφέρει τα εξής κυνηγετικά προγράμματα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα αναλόγως είδους και τιμής, ακολούθως:


*Κυνήγι μικρού θηράματος:

1. Ορτύκια

2. Τσίχλες
3. Φασιανό
4. Μπεκατσίνια
5. Άγρια γκρί πέρδικα
6. Τρυγόνι

7. Λαγός
8. Αγριόπαπια
9. Χήνα
10. Φάσσα
11. Μπεκάτσα
12. Πετροπέρδικα
13. Κορυδαλλός


*Κυνήγι μεγάλου θηράματος:

1. Μουφλόν - Αγρινό
2. Κόκκινο ελάφι
3. Ζαρκάδι
4. Δάμα / Πλατώνι
5. Λύκο
6. Αρκούδα
7. Αγριόχοιρος
8. Αγριοκάτσικο
9. Πέρδικα

Το είδος του διοργανωμένου ταξιδιού με σκοπό το κυνήγι,λεπτομέριες για συγκεκριμένο σχεδιασμό ταξιδιού, διαμονή, παραλαβή από το αεροδρόμιο και κυνήγι, αναγράφονται στο Συμβόλαιο για παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Favia Trading ΕΠΕ και του πελάτη, όπου υπογράφεται και παράρτημα με τις αντίστοιχες κυνηγετικές υπηρεσίες.


H Favia Trading ΕΠΕ θα επιβεβαιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ,με την έκδοση των παρακάτω εγγράφων προς τον Πελάτη:

  • Επιβεβαίωση επιτυχημένου αιτήματος για κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνεται μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή του αιτήματος

  • Επιβεβαίωση από τη Favia Trading ΕΠΕ εγγράφως και υπογεγραμμένο από το επικεφαλή Διαχειριστή

  • Επιβεβαίωση από το ξενοδοχείο ή κυνηγετικό κατάλυμα στο όνομα του Πελάτη/Επισκέπτη

Άπαξ και όλα έχουν επιβεβαιωθεί και συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές μέσω ηλ. ταχυδρομείου και έχουμε λάβει τις ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, η κράτηση θεωρείται πλήρης. Εκπρόσωπός μας θα σας καλωσορίσει στο αεροδρόμιο την ημέρα άφιξής σας.


Οροι πληρωμής.


Αμέσως μόλις η Favia Trading ΕΠΕ παραλάβει επιβεβαίωση από τον πελάτη, ο Πελάτης οφείλει να προπληρώσει στην Favia Trading ΕΠΕ και σε διάστημα έως 3 μηνών την προκαταβολή μεγέθους 500 € (ανά Κυνηγό) εκατό από την τιμή του επιλεγμένου κυνηγετικού προγράμματος. Η προκαταβολή μπορεί είτε να μεταφερθεί απ’ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της Favia Trading ΕΠΕ ή να πληρωθεί μέσω πιστωτικής κάρτας μέσω του ειδικού μενού που υφίσταται σε κάθε σελίδα προσφορών αυτού του ιστότοπου. Το ποσό των 500 € θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό του επιλεγμένου πακέτου.

Το υπόλοιπο ποσό ,καθώς επίσης και τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και έξοδα μη συμπεριλαμβανομένων στο αρχικό πακέτο, θα εξοφληθούν με την άφιξη του πελάτη.Εαν γίνεται λόγος για κράτηση της τελευταίας στιγμής (λιγότερο από 3 μήνες πριν το κυνηγετικό ταξίδι) θα υπολογίζεται επιπλέον χρέωση 10% πάνω στην τιμή πακέτου για κυνήγι μικρού θηράματος και πάνω στην τιμή πακέτου για οργάνωση και κυνήγι μεγάλου θηράματος, χωρίς τα τρόπαια.

Το αργότερο 30 μέρες πρίν την έναρξη του επιλεγμένου κυνηγετικού προγράμματος μετά που θα έχει λάβει την επιβεβαίωση, ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό του αντίστοιχου κυνηγετικού προγράμματος στην Favia Trading ΕΠΕ.

Ακύρωση. Αποζημίωση.

Εάν η Favia TradingΕΠΕδεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τις συμφωνημένες υπηρεσίες της εξ’αιτίας περιστάσεων που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της, η Favia Trading ΕΠΕ θα μπορεί να προχωρεί στις ακόλουθες αλλαγές ,χωρίς την συγκατάθεση του Πελάτη, μα και ο Πελάτης συμφωνεί ότι αυτό δεν υφίστανται ως αλλοίωση του Συμβολαίου παροχής υπηρεσιών:

  • Να αλλάζει το ξενοδοχείο με άλλο ιδίας κατηγορίας ή υψηλότερης,το οποίο να παρέχει τους ίδιους όρους διαμονής και ίδιους όρους εξασφάλισης γευμάτων;
  • Να προβεί σε αλλαγές στην ακολουθία της εφαρμογής των διαφόρων στοιχείων του προγράμματος.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις η Favia Trading ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον Πελάτη και δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις.


Εάν υπάρχει θέληση ακύρωσης το λιγότερο 60 μέρες πριν το κυνηγετικό ταξίδι, 250 € από την προκαταβολή θα σας επιστραφούν. Εαν η ακύρωση δηλωθεί σε χρονική στιγμή πιό λίγο από 30 μέρες τότε δεν θα επιστρέφεται η προκαταβολή.

Εάν το πρωταρχικό πρόγραμμα ακυρωθεί /αποριφθεί από τον πάροχο κυνηγετικού εξοπλισμού η Favia Trading ΕΠΕ θα επιστρέψει την προκαταβολή στον Πελάτη.

Η Favia Trading ΕΠΕ θα δεχθεί καταγγελία από τον Πελάτη μόνο εγγράφως ή σε άλλη κατάλληλη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΑΞ,ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα τεχνικά μέσα τα οποία κάνουν δυνατή την αναπαραγωγή τους.

Η Favia Trading ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη απένταντι στον Πελάτη για την έξοδο από το κυνηγετικό πρόγραμμα που υλοποιείται στην περιοχή της θήρας.

Η Favia Trading ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη για ζημιές, τραυματισμούς και ατυχήματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της παραμονής του ο Πελάτης, όταν είναι το αποτέλεσμα ανωτέρας βίας. Περιπτώσεις όπως ατυχήματα, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, ασθένειες και άλλα,τα οποία είναι εκτός αποτελεσματικού ελέγχου των συμβαλομένων μερών, θα υπολογίζονται ώς Ανωτέρα Βία.